Deneme Sayfası

Yirminci yüzyılın kuşkusuz en önemli düşünürlerinden biri olan Alain Badiou; felsefeden bilime, politikadan sanata geniş bir alanda sistematik çalışmalar yürüten radikal bir filozoftur. Düşüncesi, egemen küresel kapitalizme ve onun kurumlarına gerçek bir alternatif olarak ortaya konur. Kendi deyişiyle, “militan bir felsefe” geliştirmeye çalışır. Bunu yaparken “hakikat”, “özne”, “olay”, “etik”, “estetik”, “sadakat” gibi kavramları detaylı olarak ele alır. Çağdaşı pek çok düşünür tarafından da bu kavramların etraflıca irdelendiğini biliyoruz. Ne var ki, Badiou’nun düşüncesini önemli kılan; öznenin ölümünün ilan edildiği, hakikatlerin çoğulluğunun kabul edildiği bir çağda, bu kavramlara çok farklı anlamlar yüklemesidir. Öznenin ve hakikatin varlığını reddetmeyen, onların oluşum koşulları için normal düzenden radikal bir kopuşun, yani olayın gerekliliğini savunan bir düşünür olan Badiou, sıklıkla diğer düşünürlerden ayrıksı bir yerde durmaya çalışıyor gibidir. Aşina olduğumuz kavramlara yüklediği yeni anlamlar ve bunu yaparken kullandığı matematiksel sembolizmden oluşan formel dili düşüncesini anlamayı hem değerli kılan hem de zorlaştıran bir yönü beraberinde getirir.

Pasajlar Sosyal Bilimler Dergisi’nin “Alain Badiou Düşüncesi” temalı üçüncü sayısında, onun  düşüncesini anlaşılır ve ayrıntılı bir şekilde ele almayı amaçlıyor, yeni anlamlar yüklediği kavramlarının, felsefesinde nasıl bir temel oluşturduğunu tartışmak ve bu kavramların, içinde yaşadığımız toplumsal gerçekliğe ne ölçüde etki ettiğini araştırmayı arzuluyoruz. Altmışların büyük mücadeleci hareketlerinin mirasçısı olarak gördüğü felsefesinin dünyayla yeni bir ilişki kurmamız açısından ne gibi imkanlar sunduğu bu sayının temel çerçevesini oluşturacaktır.

Son yıllarda neredeyse tüm çalışmalarının Türkçe literatüre hızlıca kazandırıldığı, fakat düşüncesi üzerine incelemelerin çok az olduğu gerçeğinden hareketle, Badiou’nun düşüncesine yönelik özgün, eleştirel fikirlere dayalı çalışmalarınızı bekliyoruz.

Temalar

Özgürleşme Siyaseti

Hakikat

Olay

Özne

Etik

Estetik

Komünizm İdeası

Karar Verilemezlik Nosyonu

Sadakat

Mutluluk

Aşk Felsefesi

Varlık Düşüncesi

Devlet

Temsil

Demokrasinin Geleceği

Örgütlenme Meselesi

Tarihsel Ayaklanmalar

Yeni Materyalizm

Eşitlik ve Terör

Badiou ve 68 Mayıs’ı

Badiou ve Fark Düşüncesi

Badiou ve Zaman

Badiou ve Marksizm

Badiou ve Psikanaliz

Badiou ve Sanat

Badiou ve Bilim

Badiou ve Platon

Badiou ve Rousseau

Badiou ve Hegel

Badiou ve Mao

Badiou ve Spinoza

Badiou ve Althusser

Badiou ve Lacan

Badiou ve Negri

Badiou ve Pascal

Badiou ve Mallarmé

Badiou ve Beckett

Bilim Kurulu

Çetin Balanuye, Prof. Dr.
Akdeniz Üniversitesi, Felsefe

Mahmut Mutman, Prof. Dr.
Tampere University, IASR

Ali Utku, Prof. Dr.
Atatürk Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi - Felsefe

Umut Tümay Arslan, Doç. Dr.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji

Bora Erdağı, Doç. Dr.
Kocaeli Üniversitesi, Felsefe

Çetin Türkyılmaz, Doç. Dr.
Hacettepe Üniversitesi, Felsefe

Özlem Avcı Aksoy, Dr. Öğr. Üyesi
Uşak Üniversitesi, Sosyoloji

Hakan Atay, Dr. Öğr. Üyesi
Mersin Üniversitesi, Karşılaştırmalı Edebiyat

Ömür Birler, Dr. Öğr. Üyesi
ODTÜ, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Mustafa Demirtaş, Dr. Öğr. Üyesi
Uşak Üniversitesi, Sosyoloji

Levent Kavas, Dr. Öğr. Üyesi
Yeditepe Üniversitesi, Felsefe

Özgür Soysal, Dr. Öğr. Üyesi
Ege Üniversitesi, Felsefe

Duygu Türk Karahanoğulları, Dr.
Ankara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Utku Özmakas, Dr.
Uşak Üniversitesi, Sosyoloji

P. Burcu Yalım, Dr.

Talha Dereci
Genel Yayın Yönetmeni

Mustafa Demirtaş
Sayı Editörü

Çalışmanın Son Gönderim Tarihi
2 Eylül 2019 Pazartesi – 23:59

İrtibat / Çalışmanın Gönderileceği E-Posta
pasajlar@dogubati.com

Genel yayın yönetmeni veya sayı editörüne, kişisel sosyal medya hesapları aracılığıyla, sayıya dair sorulan sorular cevapsız bırakılacak olup, her türlü konudaki irtibat üstte belirtilen e-posta adresi üzerinden kurulacaktır.

Çalışmanın hazırlanma aşamasında, sitenin üst menüsünde yer alan “Rehber” sayfasındaki hususlar dikkate alınmalıdır.