Bilim Kurulu

Sayı 4: Post-Truth Çağı / Bilim Kurulu Üyeleri

Ali Akay, Serhat Güvenç, Ahmet Kasım Han, Ahmet Şimşek, Aslı Tunç, Ece Ceylan Baba, Emre Erdoğan, Emrah Safa Gürkan, Burak Özçetin, Zeynep Uysal, Sarphan Uzunoğlu

Sayı 3: Alain Badiou'nun Düşüncesi / Bilim Kurulu Üyeleri

Çetin Balanuye, Mahmut Mutman, Ali Utku, Umut Tümay Arslan, Bora Erdağı, Çetin Türkyılmaz, Özlem Avcı Aksoy, Hakan Atay, Ömür Birler, Mustafa Demirtaş, Levent Kavas, Özgür Soysal, Duygu Türk Karahanoğulları, Utku Özmakas, P. Burcu Yalım

Sayı 2: Edebiyat, Teori ve Eleştiri / Bilim Kurulu Üyeleri

Cemal Bâli Akal, Nevzat Kaya, Jale Parla, Seval Şahin, İbrahim Şahin, Ali Utku, Özlem Uzundemir, Zeynep Dörtok Abacı, Halim Kara, Jale Özata Dirlikyapan, Sema Zafer Sümer, Mehmet Fatih Uslu, Aylin Alkaç

Sayı 1: Hukuk Düşüncesi / Bilim Kurulu Üyeleri

Şefik Taylan Akman, Nihat Bulut, Can Canpolat, Mustafa Erdoğan, Sercan Gürler, Yasemin Işıktaç, O. Vahdet İşsevenler, Sevtap Metin, Şule Şahin Ceylan, Galip Engin Şimşek, İlker Tepe, Engin Topuzkanamış, Ahmet Ulvi Türkbağ, Saim Üye, Ülker Yükselbaba, Solmaz Zelyüt

İlgili temanın ilk çağrı metninin ilan edildiği dönemdeki unvan ve soyadı bazlı alfabetik sıralama dikkate alınmıştır.