Bilim Kurulu

Sayı 1: Hukuk Düşüncesi / Bilim Kurulu Üyeleri

Şefik Taylan Akman, Nihat Bulut, Can Canpolat, Mustafa Erdoğan, Sercan Gürler, Yasemin Işıktaç, O. Vahdet İşsevenler, Sevtap Metin, Şule Şahin Ceylan, Galip Engin Şimşek, İlker Tepe, Engin Topuzkanamış, Ahmet Ulvi Türkbağ, Saim Üye, Ülker Yükselbaba, Solmaz Zelyüt.

Sayı 2: Edebiyat, Teori ve Eleştiri / Bilim Kurulu Üyeleri

Cemal Bâli Akal, Nevzat Kaya, Jale Parla, Seval Şahin, İbrahim Şahin, Ali Utku, Özlem Uzundemir, Zeynep Dörtok Abacı, Halim Kara, Jale Özata Dirlikyapan, Sema Zafer Sümer, Mehmet Fatih Uslu, Aylin Alkaç

İlgili temanın ilk çağrı metninin ilan edildiği dönemdeki unvan ve soyadı bazlı alfabetik sıralama dikkate alınmıştır.