Yayın İlkeleri

Pasajlar Sosyal Bilimler Dergisi [Dergi], yılda üç sayı olmak üzere; Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında yayımlanan yerel süreli hakemli bir dergidir. ISSN: 2267-4181

Dergi, her sayısında kendisine bir dosya konusu belirler ve dosya konusuna göre bilim kurulu oluşturur. Dosya konusu dışında gönderilen çalışmalar kabul edilmez.

Dergi'ye gönderilen yazıların yayımlanıp yayımlanmaması Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ile Yayın Kurulu'nun kararına bağlıdır.

Dergi’ye gönderilecek yazıların daha önce herhangi bir mecrada yayımlanmamış, yayın programına dahil edilmemiş ya da başka bir mecrada yayımlanmak üzere değerlendirme aşamasına girmemiş olması gerekmektedir.

Yazar, çalışmasında kullandığı görsel ve yazılı telif eserler için kaynak göstermelidir.

Dergi’de yayımlanmış yazının tamamının tekrar başka mecralarda yayımlanması Dergi’nin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü’nün iznine bağlıdır.

Dergi’de yayımlanan yazılardan, kaynak belirtilmesi koşuluyla alıntı yapılabilir.

Yazılar en fazla iki yazarlı olmalıdır. Bu şartın istisnası Sorumlu Yazı İşleri Müdürü’nün iznine bağlıdır.

Dergi’de yayımlanan yazıların her türlü sorumluluğu yazarına aittir. Telif hakkı ihlâli veya herhangi bir sebeple üçüncü şahıslarca istenecek hak talebi veya açılacak davalarda Dergi, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, Genel Yayın Yönetmeni, Sayı Editörü, dergi yetkilileri ve Doğu Batı Yayınları'nın hiçbir sorumluluğunun bulunamaz.

Dergi'ye yayımlanması için çalışmasını gönderen yazar(lar)ın yukarıda yer alan maddelerden haberdar olduğu ve bunları kabul ettiği varsayılır.