Gelecek Sayılar

Makale Çağrısı: Post-Truth Çağı [Ocak 2020]

Pasajlar Sosyal Bilimler Dergisi, dördüncü sayısında Yalın Alpay‘ın sayı editörlüğünde “Post-Truth Çağı” üzerine odaklanacaktır.

Söz konusu sayı Ocak 2020 tarihinde yayımlanacak olup, sayıya ilişkin çağrı metni ve bilim kurulu ilerleyen günlerde duyurulacaktır.