Yazım Rehberi

Yazılar 150-200 kelimelik Türkçe özetleriyle beraber gönderilmelidir. Özetlerin altında mutlaka 4-5 adet anahtar terim bulunmalıdır.

Yazılar, Microsoft Word veya Apple Inc. Pages programında .doc / .docx / .pages dosya uzantılı formatlarda yazılmalıdır.

Yazarlar ad ve soyadlarını başlığın altına eklemelidir. Başlık altına eklenen yazar ad(lar)ına dipnotla ünvan, (varsa) kurum bilgisi ve e-posta adres bilgisi yazılmalıdır. E-posta adresinde şahsi e-posta adresinin yazılması tercih edilir. Kör hakem sürecinde bu bilgiler editörlerce çıkarılacaktır. Yazarlar metnin başka bir yerinde adları ve kurumları geçen yerleri silmelidirler —sayfa alt notları vb. yan metinler dahil.

Yazı, Times New Roman yazı tipinde, 11 punto ve 1,15 satır aralığıyla yazılmalıdır. Ana başlıklar 13 punto, ikinci dereceden başlıklar 12 punto olmalıdır. Kaynak gösterme biçimi olarak APA formatı kullanılmalıdır. Mecbur kalınan durumlarda [metin içinde kullanılması hâlinde metnin akışını bozan fakat kullanılması elzem anekdotlar] dipnot kullanılabilir.

Dergiye gönderilecek yazılar, dipnotlar ve kaynakça dahil minumum 4.000 maksimum 10.000 kelime olmalıdır.

Alıntılar, kısa ise metin içinde çift tırnakla; 40 kelime ve fazlası uzunluğundaysa blok halinde ve soldan 1 Tab içeride olmalıdır. Alıntılarda, ana metinde kullanılan yazı tipi ve satır aralığı geçerli olup 10 punto olmalıdır.

Tek haneli sayılar harfle, daha büyük sayılar ise rakamla belirtilmelidir.

Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu; büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınmalıdır.

Tarihler rakamla belirtilmelidir ve aldığı ekler için kesme işareti kullanılmalıdır. (Örn. 1950’ler, 2013’te)

Yazılarda kullanılan grafik, fotoğraf, tablo vb. görseller, metin içerisinde uygun yerlere yerleştirilmelidir. Bu tür görseller Tablo 1-Tablo 2, Şekil 1-Şekil 2, Fotoğraf 1-Fotoğraf 2 vb. biçimde sıralanmalıdır.