Makale Çağrısı: Posthümanizm [Ocak 2021]

İnsan, bir yandan yapay zekâ, robotbilim, sinir bilimleri, genom ve kök hücre bilimleri, nanoteknoloji, iklim ve uzay bilimleri gibi alanlardaki faaliyetleriyle kendisini Dördüncü Endüstri Devriminin içerisinde buldu. Aynı insan, diğer yandan, yeryüzündeki canlılığın Altıncı Kitlesel Yok Oluşuna neden oluyor. Bunun bir yansıması olarak, 1970’lerden bu yana hayvan nüfusunun %60’ı yok oldu. Okyanuslar plastiğe boğuldu. Aşırı iklim olayları ve salgınlar ise gündelik hayatın bir parçası haline geldi. İnsanın, Dünyanın jeolojik yapısı ve ekosistemleri üzerinde ciddi etkilerde bulunduğu bu dönemi birçok bilim insanı ve filozof Antroposen kavramıyla açıklamayı tercih ediyor.

Antroposentrik gelişmeler neticesinde yaşamın fiziksel, dijital ve biyolojik katmanları arasındaki sınırlar gittikçe bulanıklaşırken bu durum, “biz”i, posthüman yakınsamayla karşı karşıya bıraktı. İnsan; evrim, ekoloji ve teknoloji üçgenine oturan gelişmeler neticesinde bugün insan-olmayana yakınsamış hâldedir. Bu durum, insanın eyleyiciliği ve canlılıkla ilişkisine dair hem eski soru(n)ların yeniden ele alınmasını hem de yenilerinin sorulmasını gerektirmektedir.

İnsanın teknolojiyle ve çevresiyle kurduğu ilişkinin şekillendirmekte olduğu gelecek, sosyo-teknik ve ekonomi-politik eşitsizliklerin gölgesinde, her an oluş halindedir. Posthümanizm, bilimsel gerçeklerle uyumlu ve ekolojik sorunlara duyarlı yaklaşımlar bütünü olarak, bu oluşun farklı yansımalarını dikkate alırken önemli imkânlar sunmakta, birçok alan ve kavramın yeniden düşünülmesine fırsat vermektedir. Ayrıca akademik ve akademi dışındaki gelişmelerle etkileşim halinde, Posthümanizm(ler) de dönüşmektedir.

Bu çerçevede, Pasajlar Sosyal Bilimler Dergisi’nin bu özel sayısı, insana dair her şeyi insanın ötesine geçen bilgiyle yeniden ele alan bir akademik yazının ortaya çıkışına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu amaca bağlı olarak posthüman durumu dikkate alan anlayışları Türkçe literatürün gündemine taşımayı, henüz yeterince tartışılmamış kavram, ilişki ve yaklaşımları tartışmayı ve sonuçta “hangi insan” ve “nasıl bir yaşam” gibi sorulara verilebilecek yanıtların zenginliğini göstermeyi hedeflemektedir.

Yukarıda değindiğimiz gündem ve kaygılar ışığında, Pasajlar’ın “Posthümanizm” özel sayısı için, aşağıdaki temalarla sınırlı olmamak kaydıyla özgün makale, kitap eleştirisi, yorum gibi bilimsel; şiir, öykü, fotoğraf, karikatür, video-art gibi sanatsal çalışmalarınızı ve de bilimle sanatı bir arada düşleyen melez tasarımlarınızı bekliyoruz.

Temalar

Atık
Antihümanizm
Antroposen
Bilim ve Teknoloji felsefesi
Dilbilim
Din, İnanç ve Laiklik
Engellilik
Ekonomik Küçülme
Emeğin Geleceği
Güvenlik
Hayvan Çalışmaları
Hukuk
Hümanizm
İklim ve Enerji
İnsanbiçimcilik (Antropomorfizm)
Medya ve İletişim Teknolojileri
Posthümanizmler: Kültürel – Eleştirel – Felsefi
Sanat
Spor
Vatandaşlık
Tasarım
Tıp ve Halk Sağlığı
Toplumsal Cinsiyet
Transhümanizm
Tüketim
Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi
Yapay Zekâ, Otomasyon ve Robotlar

Bu konu başlıkları, dergiye çalışma göndermek isteyen araştırmacılara fikir vermesi açısından dile getirilmiştir.
Başlıklar etrafındaki hemen her konuda, çağrı metninin temel kaygısına temas etmek şartıyla çalışma gönderilebilir.

Bilim Kurulu

Nesrin Algan, Prof. Dr.
Ankara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Betül Çotuksöken, Prof. Dr.
Maltepe Üniversitesi, Felsefe Bölümü

Serpil Oppermann, Prof. Dr.
Kapadokya Üniversitesi, Çevreci Beşerî Bilimler Merkezi

Kaan H. Ökten, Prof. Dr.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi, Felsefe Bölümü

Ayten Alkan, Doç. Dr.
İzmir Dayanışma Akademisi

Ömer Faik Anlı, Doç. Dr.
Ankara Üniversitesi, Felsefe Bölümü

Aysel Demir, Doç. Dr.
Kırıkkale Üniversitesi, Felsefe Bölümü

Ebru Yetişkin, Doç. Dr.
İstanbul Teknik Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü

Bengi Akbulut, Dr. Öğr. Üyesi
Concordia Üniversitesi, Coğrafya, Planlama ve Çevre Bölümü

Sinan Akıllı, Dr. Öğr. Üyesi
Kapadokya Üniversitesi, Çevreci Beşerî Bilimler Merkezi

Jale Özata-Dirlikyapan, Dr. Öğr. Üyesi
Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Kişilerarası İletişim ABD

Muharrem Tütüncü, Dr. Öğr. Üyesi
İstanbul Kültür Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku ABD

Başak Ağın, Dr.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu

Hasan Aksakal, Dr.
VakıfBank Kültür Yayınları

Fatma Aykanat, Dr.
Bülent Ecevit Üniversitesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Can Batukan, Dr.

Paris Üniversitesi, Felsefe Bölümü

Selcen Küçüküstel, Dr.

Carlos III Üniversitesi – Madrid, Sosyal Bilimler Fakültesi

Melike Şahinol, Dr.

Orient-Institut İstanbul, İnsan, Tıp ve Toplum Araştırma Alanı

Yunus Tunçel, Dr.
New York Üniversitesi, Liberal Çalışmalar / NY Posthüman Araştırma Grubu

Ethemcan Turhan, Dr.

İsveç Kraliyet Teknoloji Enstitüsü (KTH), Bilim, Teknoloji ve Çevre Tarihi Bölümü, Çevresel İnsani Bilimler Laboratuvarı

Sezai Ozan Zeybek, Dr.
Alice Salomon Hochschule Berlin


İlgili sayının ilk çağrı metninin ilan edildiği dönemdeki
unvan ve soyadı bazlı alfabetik sıralama dikkate alınmıştır.

Düzenleme Kurulu

Talha Dereci
Genel Yayın Yönetmeni

Dr. Çağdaş Dedeoğlu
Sayı Editörü

Çalışmanın Son Gönderim Tarihi
22 Kasım 2020 Pazar – 23:59

İrtibat / Çalışmanın Gönderileceği E-Posta
pasajlar@dogubati.com

Genel yayın yönetmeni veya sayı editörüne, kişisel sosyal medya hesapları aracılığıyla, sayıya dair sorulan sorular cevapsız bırakılacak olup, her türlü konudaki irtibat üstte belirtilen e-posta adresi üzerinden kurulacaktır.

Çalışmanın hazırlanma aşamasında, sitenin üst menüsünde yer alan “Rehber” sayfasındaki hususlar dikkate alınmalıdır.

Bu çağrı metnini .pdf formatında buradan indirebilirsiniz.